ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล111/5 หมู่ที่ 13 ถนน เอเชีย 1 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
TEL 052-051-800
ค่าห้องเดี่ยว 3600 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-