ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล369 หมู่ที่ 13 ถ. พหลโยธิน ตำบล นางแล อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
TEL 052-051-800
ค่าห้องเดี่ยว 3980 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-