5 โรคประจำตัว ที่บริษัทประกันไม่รับทำประกัน

บริษัทประกันอาจมีนโยบายในการไม่รับทำประกันสำหรับบุคคลที่มีประวัติโรคหรือสภาพร่างกายที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการหรือความเสียหายในอนาคต โดยบางครั้งจะมีรายการโรคที่ทำให้คนไม่สามารถทำประกันได้ดังนี้

  1. โรคหัวใจ
  2. คนที่มีประวัติโรคหัวใจรุนแรง เช่น ภูมิแพ้หัวใจ หรือโรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น อาจไม่สามารถทำประกันชีวิตได้

  3. โรคมะเร็ง
  4. คนที่มีประวัติโรคมะเร็งที่รุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคมะเร็งอาจไม่สามารถทำประกันชีวิตได้

  5. โรคตับ
  6. คนที่มีประวัติโรคตับรุนแรง เช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง หรือโรคตับแข็งเนื้องอก เป็นต้น อาจไม่สามารถทำประกันชีวิตได้

  7. โรคเบาหวาน
  8. คนที่มีประวัติเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมอย่างถูกต้องอาจไม่สามารถทำประกันชีวิตได้

  9. โรคซึมเศร้า
  10. คนที่มีประวัติซึมเศร้าหรือมีโรคจิตเวชอื่นๆ อาจไม่สามารถทำประกันชีวิตได้

การปฏิเสธการทำประกันชีวิตอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงในการเสียหายทางสุขภาพและการเสียชีวิตที่มีความเสี่ยงสูง หากคุณมีประวัติโรคหรือสภาพร่างกายที่เสี่ยง ควรติดต่อผู้จัดการประกันหรือตัวแทนประกันเพื่อหาว่าบริษัทประกันสามารถรับทำประกันชีวิตของคุณหรือไม่ และมีเงื่อนไขในการควบคุมเสี่ยงหรือการคำนวณเบี้ยที่คุณสามารถทำได้ค่ะ