บริษัทฯ ประกันสามารถปรับเบี้ยประกันได้หรือไม่??

บริษัทประกันอาจปรับเพิ่มเบี้ยโดยส่วนใหญ่เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้:

  1. สภาพความเสี่ยง
  2. บริษัทประกันอาจปรับเพิ่มเบี้ยเนื่องจากมีสภาพความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสัญญาประกันมากขึ้น เช่น ประเมินความเสี่ยงทางการเงินในระบบประกัน การสูญเสียที่มากขึ้น หรือสภาพความเสี่ยงทางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง

  3. การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
  4. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันหรือการกำหนดมาตรฐานใหม่อาจทำให้บริษัทปรับเปลี่ยนเบี้ยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบ

  5. ประสิทธิภาพการลงทุน
  6. บริษัทประกันใช้เงินเบี้ยที่ได้รับจากการขายประกันในการลงทุนเพื่อให้มีกำไรและความเสี่ยงในการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลง การปรับเพิ่มเบี้ยอาจเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานะการลงทุน

  7. การเสนอความคุ้มครองที่สูงขึ้น
  8. บริษัทประกันอาจเสนอความคุ้มครองที่มีความคุ้มค่าและความคุ้มครองที่สูงขึ้นในสัญญาประกัน ทำให้ต้องปรับเบี้ยให้สอดคล้องกับสิ่งที่เสนอ

  9. สภาพเศรษฐกิจ
  10. สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้บริษัทปรับเพิ่มเบี้ยเพื่อให้กลุ่มผู้เอาประกันสามารถรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้

การปรับเพิ่มเบี้ยในบริษัทประกันอาจเป็นเรื่องธรรมดาในช่วงบางช่วง และอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และเงื่อนไขในตลาด ควรติดตามและทบทวนสัญญาประกันเพื่อทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการประกันเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการและสภาพความเสี่ยงของคุณ และการที่บริษัทฯจะปรับเบี้ยประกัน ต้องผ่านการ Apporve โดย คปภ. ผู้เอาประกันต้องศึกษาข้อมูลและสอบถามตัวแทนที่ดูแล เพื่อความเข้าใจในเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน