5 เหตุผลที่ต้องทำประกันโรคร้ายแรง

การทำประกันโรคร้ายแรงเป็นเรื่องที่สำคัญและควรพิจารณาเพื่อปกป้องตนเองและครอบครัว

  1. ค่ารักษาสูง
  2. โรคร้ายแรงอาจเสียหายกายหนักและต้องเสียค่ารักษาสูงที่อาจทำให้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของคุณลดลงอย่างรวดเร็ว การมีประกันโรคร้ายแรงช่วยในการป้องกันความเสียหายทางการเงินในกรณีเกิดโชคร้ายเช่นนี้

  3. การสูญเสียรายได้
  4. การเป็นที่ป่วยหนักอาจทำให้คุณต้องลาออกจากงานหรือไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ สิทธิประโยชน์จากประกันโรคร้ายแรงอาจช่วยในการชดเชยรายได้ที่สูญเสียในช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถทำงานได้

  5. การดูแลสุขภาพที่ดี
  6. การมีประกันโรคร้ายแรงส่งเสริมให้คุณมีการดูแลสุขภาพที่ดีมากขึ้น เนื่องจากคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและการรักษาโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการเบี่ยงกันจากโรคร้ายแรง

  7. ไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัว
  8. การเป็นที่ป่วยหนักอาจเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว การมีประกันโรคร้ายแรงช่วยลดภาระความเป็นอยู่ของครอบครัวในการจัดการค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีที่คุณต้องการการรักษาพยาบาลในการรักษาระยะที่ป่วยหนัก

  9. รับส่วนเกินผลประโยชน์
  10. ประกันโรคร้ายแรงบางแบบอาจเสียเบี้ยประกันเป็นชีวิตได้หากไม่มีการเกิดเหตุขัดข้อง นอกจากนี้ ยังสามารถรับผลประโยชน์จากการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทประกัน ซึ่งอาจช่วยเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้กับคุณ

การทำประกันโรคร้ายแรงคือการเตรียมความพร้อมให้กับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่คาดคิด และช่วยในการลดภาระความเสียหายทางการเงินในกรณีที่คุณต้องเผชิญหน้ากับโชคร้ายทางสุขภาพ และเป็นการป้องกันอนาคตของคุณและครอบครัว