ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ คลินิกแม่โขง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาลKhun Bu Lom Rd, Vientiane, Laos Vientiane Prefecture Vientiane Laos
TEL +856-21-222879
ค่าห้องเดี่ยว
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
-
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-