ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล365 หมู่ที่ 12 ตำบล นางแล อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
TEL 053-914-000
ค่าห้องเดี่ยว 2300 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-