ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล123 ม.1 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
TEL 053-719-719
ค่าห้องเดี่ยว 1250 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-