ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล150 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง เพชรบุรี 76000
TEL 032-897-888
ค่าห้องเดี่ยว 3295 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-