ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาล สูงเนิน

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล280 ถนน มิตรสัมพันธ์ ตำบล สูงเนิน อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170
TEL 044-286-422-3
ค่าห้องเดี่ยว 1000 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-