ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล123 หมู่ที่ 16 ถ. มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
TEL 043-232-700
ค่าห้องเดี่ยว 1200 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-