ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล256 หมู่ 2, ตำบล สะแกกรัง อำเภอเมือง, อุทัยธานี 61000
TEL 056-049-899
ค่าห้องเดี่ยว 2475 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-