ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล18,20 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบล​ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
TEL 076-358-888
ค่าห้องเดี่ยว 2600 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-