ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล2/158 ถนนศรีมาลา ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000
TEL 056-612-096
ค่าห้องเดี่ยว 2210 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-