ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพัฒนเวช

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล89/9 สิงหวัฒน์ ตำบลธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
TEL 055-621-502-7
ค่าห้องเดี่ยว 700 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-