ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล376 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
TEL 039-552-777
ค่าห้องเดี่ยว 4550 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-